II. Основна частина уроку. Listening 1. Аудіювання
Обмен учебными материалами


II. Основна частина уроку. Listening 1. АудіюванняListening 1. Аудіювання. Впр. 1 (с. 41).

Comprehension

Учні прослуховують текст вірша, потім один-двоє з них визначають його головну думку. Решта доповнюють, якщо необхідно. Учитель контролює правильність гра-матичної будови речень.

Speaking 2. Розвиток умінь мовлення. Впр. 2 (с. 41).

Учні спочатку самостійно читають текст вірша впр. 1 (с. 41), потім у парах обгово-рюють запитання вправи протягом 3—4 хвилин. По закінченні роботи вони лан-цюжком відповідають на запитання. Учитель стежить за правильністю граматичної будови речень.

Reading 3. Подання тексту для читання. Впр. 4 (с. 42).

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання. а) Впр. 3а (с. 42).

Учні в парах обговорюють запитання вправи впродовж 2—3 хвилин, потім ланцюж-ком відповідають на них. Учитель стежить за правильністю відповідей.

б) Впр. 3b (с.42).

Учні в парах письмово виконують завдання вправи протягом 2—3 хвилин. По закінченні роботи один-двоє з них повідомляють відповіді. Решта доповнюють, якщо необхідно.


в) Впр. 5 (с. 43).

Учні самостійно читають текст вправи та визначають значення слів, поданих у рамочці. Можна користуватися словниками, якщо необхідно. По закінченні роботи один з учнів читає слова вправи та перекладає їх рідною мовою. Решта разом з учителем контролюють правильність виконання завдання.

2) Reading. Етап читання.

Учні ланцюжком читають по одному-два речення тексту вправи, перекладаючи їх рідною мовою. Учитель стежить за правильністю вимови слів.

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.

а) Впр. 6 (с. 43).

Учні ланцюжком читають речення вправи, доповнюючи їх. Учитель контролює пра-вильність виконання завдання.

б) Впр. 7 (с. 43).

Учні самостійно виконують завдання протягом 2—3 хвилин. По закінченні роботи вони ланцюжком читають визначення, подані у вправі, та називають відповідні сло-ва з тексту. Учитель стежить за правильністю виконання завдання.

в) Впр. 8 (с. 43).

Клас поділяється на дві команди, члени кожної з яких ланцюжком виходять до до-шки та записують по одному реченню вправи, доповнюючи їх. За кожне правильно записане речення надається один бал. Перемагає команда, яка отримає більше балів.

г) Впр. 9 (с. 43).

Спочатку учні в парах обговорюють запитання вправи, потім ланцюжком відпові-дають на них. Учитель контролює правильність граматичної будови речень.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная